Miljö

Vårt miljöarbete

  • Vi arbetar ständigt med att skapa en minimal miljöpåverkan under våra projekt. Ett gott resultat skall synas i en god miljö. Ett litet exempel på detta är gräsmattor kring era anläggningar som vi alltid återställer eller skapar förutsättningar till en god grönska efter vår närvaro.
  • Vi ser också till att den oordning som uppstår under arbetsperioden försvinner när vi lämnar projektet.
  • Genom ständigt underhåll och förnyelse av vår maskinpark kan vi minimera våra utsläpp. Vi ser också till att köra våra maskiner på miljöbränsle.
  • För att hålla nere vår miljöpåverkan strävar vi ständigt efter att minimera våra transporter i form av material och maskiner.
  • Allt detta kan vi genomföra genom en god projektplan och engagerad personal.