Dränering i Gislaved, Hyltebruk & Värnamo

Dränering som skapar starka byggnader

Vi har många års erfarenhet av markarbeten. Vi engagerar oss i varje projekt, för att finna den optimala lösningen just för Dig.

Vi använder oss av Isodrän-Optidrain skivor vid dränering/grundisolering. Vi kvalitetssäkrar arbetet genom fotodokumentation och lämnar 10 års garanti.

Efter att vi grävt upp och frilagt muren, rengör vi den och mäter fuktnivån. Vi murar nytt hålkärl och lagar sprickor. Vi kontrollerar dräneringsrörens tilltänkta höjdläge i förhållande till kommunens anslutningspunkt. Det kan då i vissa fall bli aktuellt med backventil i dränerings-systemet för att undvika att vattnet rusar baklänges, t.ex. vid kraftigt regn eller översvämning.

Dagvattnet (vattnet från taket) och dräneringsledningen ansluts sedan till en dagvattenbrunn med slamavskiljare.

Större stenar sorteras bort från de uppgrävda massorna och sedan återfylls schakten med befintliga massor. Vi försöker alltid att skilja matjorden från det underliggande materialet vid grävningen, så att allt material kommer på rätt plats vid återfyllningen. D.v.s. matjorden överst!

Upptorkningen av grunden startar omedelbart och märks tydligt inom några dagar.

Värt att veta om dränering!

När man som husägare har bestämt sig för att dränera om huset, är det bra om man känner till hur fukten i marken och väggarna uppför sig vid olika isoleringssystem och fuktspärrar.

På 60 och 70-talet användes kallasfalt för att skydda grunden från fukt. Alla hus byggda under den perioden är idag i behov av nytt fuktskydd och ny dränering.

Till de hus som dränerades om under 70 och 80-talet användes oftast den fuktspärrande Platonmattan. Detta var en billig metod, men eftersom den inte släpper ut den fukt som redan finns i väggen, så kan den endast användas till torra ouppvärmda utrymmen.

En modern grundisolering låter grunden andas. Den flyttar ut kondenseringspunkten utanför väggen där värme och kyla möts och är tillräckligt porös och kapillär- brytande, för att förhindra att fukten från marken når fram till grunden.

LÖSNINGEN PÅ FUKTPROBLEM I KÄLLAREN
Ett komplett fuktskydd MÅSTE innehålla fyra mycket viktiga egenskaper. Dränering, filter, kapillärbrytning och värmeisolering. Därmed erhålls en utåtriktad fuktvandring från husgrunden till den omgivande marken.

Dränering

Dräneringssystemet består av fyra delar.

– Dräneringsrören
– Dränerande skikt under golv och omkring dräneringsrören.
– Dränerande skikt utanför grundmuren (isoleringen)
– Dräneringsbrunn/pumpbrunn

Dräneringsrören utanför källarväggen har syftet att förhindra grundvattennivån från att stiga upp till husgrunden. Dräneringsskiktet utanför(isoleringen) skall förhindra nedsjunkande markvatten att blöta ned grundmuren. Använder man ett dränskikt med starkt överdriven kapacitet skall man absolut inte ha något tätskikt bakom. Därför måste man blästra, slipa eller hugga bort asfalt från källarväggen, för att väggen skall kunna transportera fukten utåt.

Filter

Både isoleringen, dräneringsrören och makadamen måste skyddas från inträngande jordpartiklar. Därför är det viktigt att filtret (läs: fiberduken) är placerad under dräneringsrören och sedan över och upp över isoleringen.
Där fästes fiberduken fast under täcklisten. Gör man på det viset behövs ingen spolning av systemet och dräneringen förblir intakt betydligt mycket längre.

Kapillärbryning

Vatten och fukt som ständigt finns i marken får inte komma i kontakt med grundmurarna. Dränskiktet skall därför vara kapillärbrytande eller kompletteras med ett sådant skikt. Det kapillärbrytande skiktet får inte vara ångtätt, eftersom det förhindrar uttorkning av grundmuren när den värmeisoleras utvändigt.
Pordrän, Isodrän och Optidrain är vida överlägsna de enklare frigolitskivorna.
Platonmatta bör man bara använda där källaren används till ouppvärmt förråd.

Värmeisolering

Värmeisoleringen utanför grundmuren är mycket viktig för att upprätthålla en utåtriktad fuktvandring. D.v.s. fukten skall ha en möjlighet att vandra från huset till marken. Fukthalten blir då låg eftersom temperaturen i dessa konstruktioner blir högre an i marken utanför. Större temperaturskillnad ger torrare konstruktioner. Att spara genom att välja en tunnare isolering är därför felaktigt. Isoleringen skall dessutom vara av en dränerande typ som inte blir fuktig. I fuktig isolering blir ångtrycket högt (våtvarmt omslag), vilket förhindrar uttorkning. Placeras isoleringen invändigt blir effekten den motsatta med en kall och fuktig vägg som följd.