Enskilt avlopp i Gislaved, Hyltebruk & Värnamo

Enskilt avlopp

På Lindhöjdens utemiljö kan vi hjälpa er med fastighetens enskilda avlopp. När man gräver en ny avloppsanläggning är det viktigt att samtliga regler och bestämmelser från kommunen följs. Under processens gång säkerställer vi att allting går rätt till och att ni får ta del av en välfungerande avloppsanläggning. Kontakta oss för avloppsarbeten i Gislaved, Hyltebruk eller Värnamo.

Att byta sin avloppsanläggning

Många enskilda avlopp är i behov av renovering. Orsaken beror oftast på att de föråldrats och släpper ut stora mängder fosfor och kväve. Om ni som fastighetsägare får ett brev från kommunen angående avloppsanläggningen så är ni inte de första. I detta ska man redogöra hur anläggningen ser ut och hur gammal den är. Det följer sedan en besiktning och ett resultat på om man behöver förnya anläggningen inom en viss tid eller inte. Det kan gälla såväl hela som delar av avloppsanläggningen.

Det finns flera anläggningar som passar ett enskilt hushåll. Vad som fungerar bäst för er beror på markförhållandena där avloppsanläggningen ska placeras. Beroende på vilken kommun ni bor i finns det särskilda regler för vad som gäller när man gräver eller ändrar om en enskild avloppsanläggning. Vi hjälper dig gärna hitta rätt och säkerställer att allt utförs korrekt.

Vare sig ni redan hamnat i situationen där kommunen kräver en förändring eller om det sker av eget initiativ kan vi ta hand om anläggningsarbetet. Groparna grävs och avloppen läggs ner efter de förordningar som finns. Givetvis besitter vi alla kunskaper och behörigheter som krävs, exempelvis tillstånd från Miljö-och konsumentverket som också gäller om ni är i behov av att ändra en redan befintlig avloppsanläggning.

Vad är ett enskilt avlopp och hur fungerar det?

När det inte finns möjlighet att ansluta sig till kommunens avloppsnät besitter fastigheten ett enskilt avlopp. Avloppsvattnet hanteras då i en egen anordning kopplad till fastigheten. Avloppsvatten omfattar vatten från bad disk och tvätt med eller utan ansluten vattentoalett.

Anläggningen fungerar så att vattnet renas innan det når grundvattnet, dike eller vattendrag. En godkänd anläggning uppfyller funktionskraven som säger att fosfor, kväve och organiska material ska avskiljas från vattnet innan det åker vidare. Som fastighetsägare ansvarar man för att anläggningen fungerar som den ska och är korrekt installerad.