Grundläggning i Gislaved, Hyltebruk & Värnamo

Grundläggning

På Lindhöjdens Utemiljö besitter vi bred kunskap om grundläggning. Vi är medvetna om hur man framgångsrikt lägger en grund som stärker och säkrar er byggnation. Vi kan hjälpa er med beräkning och planering för att uppfylla era önskemål och sedan lägga den perfekta grunden för ert hus. Våran kunskap bred och det är sällan vi tackar nej till ett nytt projekt. Till oss kan ni komma om ni söker grundläggning i Gislaved, Värnamo eller Hyltebruk.

Markförhållanden och grunder

Det finns olika metoder för grundläggning och i vissa fall har man fler valmöjligheter än i andra. Valet av grundläggningsmetod avgörs på flera faktorer och behöver övervägas från varje enskilt fall.

Beroende på markens bärighet så finns det olika tekniker för grundläggning av hus. Ett annat alternativ är att forma terrängen och dränera så den motsvarar kraven. Metoderna man använde förr är inte lika bra som idag eftersom det i vissa fall bidrog till att radon letade sig in byggnader. Vi ser till att grunden anpassas efter befintliga markförhållanden och fastighetens behov samtidigt som det blir ekonomiskt lönsamt för er som kund.

Mer om grundläggning

Husets grund har huvudsakligen tre uppgifter vilket är att hålla fukt och radon borta samt bära upp huset. I vissa fall ska den även bidra med en välfungerande isolering till byggnaden. Man har idag gjort stora framsteg med grunderna och kan eliminera många av de större problemen det oftast innebär. För att vara säker på att grunden är korrekt konstruerad är det därför viktigt att man använder sig av kompetenta lösningar.

Fukt är bara ett problem som är relaterad till grundläggning. Många råkar ut för problem med bärigheten och skador som orsakats av sättningar. Grunderna kan även ta skada av stark och långvarig kyla som bidrar till tjälhävning. Vi vet vad som krävs för att lägga en bra grund. Genom att undersöka marken där grundläggningen ska utföras är vi medvetna om vilket arbete som behöver vidtas. Vi garanterar att hela processen från början till slut är säker och enligt de bestämmelser som gäller. Våra kunder kommer alltid först och vi tar hänsyn till era önskemål för att skapa det perfekta resultatet.